Ekmekle İlgili Herşey
Makaleler
Duyurular
Röportajlar
Haberler
Diğer
Bayat Ekmek Yemekleri
" "
TESİS DE GENEL KURUL KARARI

TESİS DE GENEL KURUL KARARI

  Türkİye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası son günlerde girdi maliyetlerinde meydana gelen artışlara çare bulmak ve sendikalar kanununda yapılan değişiklikleri de uygulamak amaciyle genel kurul kararı aldı.

   Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Başkanı Birol Yılmaz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “ Bilindiği üzere son bir yıldır fırıncı ciddi bir sıkıntı içerisinde. Başta un olmak üzere doğalgaz,maya,ve diğer bütün girdilere büyük xzaamlar gelmesine rağmen ekmek fiyatlarında istenilen fiyata bir türlü ulaşamadık. Bizde bu yönde yurtdışı bağlantılı bazı araştırmalarda bulunduk. Sendikalar kanununda yapılan bazı değişiklikleri tüzüğümüze uyarlıyarak kurulacak şirketlere genel kurul kararı ile ortak olarak  fırıncı esnafımızın girdilerine bir nemze de olsa yardımcı olmaya çalışacağız. Bu arada yeni sendikalar kanuna da uyum için bazı tüzük değişiklilkleri de yapılması için olağanüstü genel kurul kararı aldık. İlki 14 aralık ikincisi ise  23 Aralık ta yapılacak olan genel kurula üyelerimiz bekliyoruz.” dedi.

 Öte yandan genel kurulun gündemi ise şu şekilde ;

 

KARAR NO; 12

KARAR TARİHİ; 22.KASIM..2021

GÜNDEM;  Sendikamızın 17. Olağanüstü Genel Kurul kararı hakkında.

KARAR

 Yönetim Kurulumuz Genel Başkan Birol YILMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Yönetim kurulumuz Sendikamızın 17. Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıda belirtilen genel kurul gündemi dahilinde ilk bileşiminin 14.ARALIK 2021 Cuma günü saat 11.00 de Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Merkez binasında yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise ikinci toplantının ise bu kez 23 ARALIK 2021 Pazartesi günü yine aynı gündem dahilinde ve yine Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Merkez binasında yapılmasına karar verilmiştir.

                                               17. Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ise şu şekildedir;

-Açılış

-Divan Heyetinin oluşturulması,

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,

-Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakereye açılması,

-Yönetim, denetim ve disiplin kurullarını ayrı ayrı ibrası,

-Sendika tüzüğümüzde zorunlu olarak değiştirilmesi gerekli olan 4.5.6.11.14.15.18.24.28.32. 37. maddelerinin eski ve yeni şeklinin okunması, müzakere edilmesi ve genel kurul oylarına sunulması,

-Tüzüğümüzün 8. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince kurulu bulunan ya da kurulacak olan sektörle ilgili şirketlere ortak olunması hakkında genel kurul kararı alınması,

-Yeni seçilecek yönetim kuruluna sendika adına taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı konusunda yetki verilmesi ile bu yetki dâhilinde bankalar nezdinde kredi alım imkânlarının sağlanması konusunda da yeni yönetimin yetkilendirilmesinin sağlanması konusunun tartışılması ve genel kurulun kabulüne sunulması,

-Yeni dönem tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oylanması,

-Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi,

-Dilek ve temenniler,

-Kapanış

 

Birol YILMAZ                                                   Nihat SAĞIR                                        İzzettin AKINCI                Genel Başkan                                                  Genel Sekreter                                    Mali Sekreter               

 

Turan BOZ                                                     Recep Ali DALGIÇ                                  Murat ESER

 

 

Engin ÇAKMAK                                           Yakup VELİOĞLU                                      İslam DAŞÇI

 

 

Hamit ARICI                                                 Ata Selim GÜLER

Tüm hakları saklıdır @2013 Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası