Ekmekle İlgili Herşey
Makaleler
Duyurular
Röportajlar
Haberler
Diğer
Bayat Ekmek Yemekleri
" "
TESİS DE GENEL KURUL 20 KASIM DA

TESİS DE GENEL KURUL 20 KASIM DA

Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu 16. Olağan Genel Kurul Kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısında alınankarar aynen şöyle ;

KARAR NO; 16

KARAR TARİHİ;  28.EKİM.2020

GÜNDEM;  Sendikamızın 16. Olağan Genel Kurul kararı hakkında.

KARAR

 Yönetim Kurulumuz Genel Başkan Birol YILMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

 1. Yönetim kurulumuz Sendikamızın 16. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirtilen genel kurul gündemi dahilinde ilk bileşiminin 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 11.00 de Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Merkez binasında yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise ikinci toplantının ise bu kez 27 KASIM 2020 Cuma günü yine aynı gündem dahilinde ve yine Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Merkez binasında yapılmasına kara verilmiştir.
 2. 16. Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ise şu şekildedir;
 1. Açılış
 2. Divan Heyetinin oluşturulması,
 3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,
 4. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakereye açılması,
 5. Yönetim, denetim ve disiplin kurullarını ayrı ayrı ibrası,
 6. Sendika tüzüğümüzde zorunlu olarak değiştirilmesi gerekli olan 31.maddenin eski ve yeni şeklinin okunması, müzakere edilmesi ve genel kurul oylarına sunulması,
 7. Yeni seçilecek yönetim kuruluna sendika adına taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı konusunda yetki verilmesi ile birlikte bu yetki dahilinde bankalar nezdinde kredi alım imkanlarının sağlanması konusunda da yeni yönetimin yetkilendirilmesinin sağlanması konusunun tartışılması ve genel kurulun kabulüne sunulması,
 8. Yeni dönem tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oylanması,
 9. Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış

 

Birol YILMAZ                                                   Nihat SAĞIR                                        İzzettin AKINCI           

  Genel Başkan                                                  Genel Sekreter                                    Mali Sekreter              

 

 

Recep Ali DALGIÇ                              Abdullah ÇAKIR                                            Yakup VELİOĞLU

Eğitim Sekreteri                                  Teşkilatlanma Sekreteri                                  Üye

 

 

İslam DAŞÇI                                          Hamit ARICI                                     Ata Selim  GÜLER

Üye                                                        Üye                                                      Üye         

Tüm hakları saklıdır @2013 Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası