Ekmekle İlgili Herşey
Makaleler
Duyurular
Röportajlar
Haberler
Diğer
Bayat Ekmek Yemekleri
" "
BİR DÖNEM DAHA BİROL YILMAZ

BİR DÖNEM DAHA BİROL YILMAZ

 Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Kurulu genel Merkez binasında üelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti ve Genel Başkan Birol YILMAZ bir dönem daha  oy birliği ilegöreve getirildi.

   Olağan Genel kurul da tüzük değişikliğine de gidilirken Sendikanın danışma kurulu da belirlendi.
Divan kurul  tutanağı ise şöyle ;

TÜRKİYE EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI

26 ARALIK 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

     Sendika  yönetim kurulunun 25.KASIM..2016 tarih ve 23 numaralı almış olduğu karar gereği,  26.ARALIK.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı üyelere  2 Aralık.2016  tarihinde  Basın İlan Kurumu kanalıyla ülke genelinde yayın yapan  Ortadoğu Gazetesinde ,SMS ile ve aynı zamanda da sendikanın internet sayfasında çağrı usulü ile duyuruldu.

    Yapılan duyuru gereği sendikanın genel merkez yerleşim yeri olan  Eskizimir Caddesi No;49 Kat;3 Daire ;6 Bozyaka-Karabağlar_İZMİR  adresinde ilk toplantı 19 ARALIK 2016 tarihinde yapılmış ve çoğunluk sağlanmadığı için belirlenen 26 ARALIK 2016 tarihine ertelenmiştir.  Aynı yerde 26.ARALIK.2016 Pazartesi. günü saat : 11.00 de yapılan toplantıda, sendikaya kayıtlı 163 üyeden 57  üyenin hazır olduğu, hazrun listesini imzaladıkları ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı görülerek toplantı başlatıldı. Sendika Genel Başkanı Birol YILMAZ açılış konuşmasına müteakiben, gündem maddelerini okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını sordu. Gündem aynı şekil ile kabul edilerek, bir dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu.

GÜNDEM:

-          Açılış,

-          Divan heyetinin oluşturulması,

-          Saygı duruşu,

-          Yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulu faaliyet raporlarının okunması,     

-          Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının ayrı ayrı ibrası,

-          Sendika tüzüğünde zorunlu olarak yapılması gereken değişikliklerin genel kurula sunumu, tartışmaya açılması ve genel kurul oylarına sunulması ile oylanması,

-           Yeni seçilecek yönetim kuruluna sendika adına  taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı konusunda yetki verilmesi ve bu yetki dâhilinde bankalar nezdinde kredi alım imkânlarının sağlanması hususu konusunda da yeni yönetimin yetkilendirilmesinin sağlanması konusunun tartışılması ve genel kurulun kabulüne sunulması,

-          Dilek ve temenniler,

-          Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi,

-          Kapanış   

     Divan teşekkülü için tek bir dilekçe verildi, okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Genel kurulunun oy birliği ile Divan Başkanlığına Veli VELİOĞLU Divan katip Üyeliğine Recep Ali DALGIÇ ve İbrahim DİLEK oy birliği ile seçildiler. 

     Divan başkanlığının çağrısı sonucu saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

     Divan başkanlığı genel kurulu açtı.  Bu arada Divana verilen önergeyle yapılacak seçimde belirlenecek yeni yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurullarının seçimindeki  kutu işaretleme yerine blok liste sisteminin uygulanması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.          

  Divan Başkanı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması için Sendika Genel Başkanı Sayın Birol Yılmaz 'a  söz verdi.

   Sendika faaliyet raporunun sendika genel başkanı tarafından okunmasına müteakiben, faaliyet raporu divan başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunularak ibra edildi.

  Sendika kesin hesap raporu ile tahmini bütçe raporu ayrı ayrı raporu da sendika mali saymanı tarafından genel kurul huzurunda okunduktan sonra, divan başkanınca genel kurulun oylamasına sunuldu ve ibra edilerek tahmini bütçe kabul edildi.

  Sendikanın denetim kurulu ve disiplin kurulu raporları da ayrı ayrı okunarak genel kurulun sunumuna açıldı ve ayrı ayrı ibra edildi.

  Gündem gereği sendika tüzüğünde zorunlu olarak yapılması gereken değişiklikler maddesine geçildi.

    Divana bu konuda verilen önerge okundu. Önerge gereği tüzüğün daha önceden üyelere gönderilmesi ve incelemesinin yapıldığı belirtilerek tamamının okunmaması ve değişikliğin oylanması oy birliği ile kabul edildi.

     Sendikanın yeni tüzüğü genel kurul üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

     Gündem gereği yeni seçilecek yönetim kuruluna taşınır taşınmaz mal alımı ve satımı konusunda yetki verilmesi konusu tartışmaya açıldı ve oy birliği ile yeni seçilecek yönetime taşınır ve taşınmaz mal alımı ile satımı konusunda yetki verildi.

   Dilek ve temenniler bölümünde divana verilen önergede yeni seçilecek olan yönetimde genel başkan olacak üyeye sendikanın ekonomik durumu düşünülerek 4 bin lira aylık verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile yeni seçilecek genel başkana 4 bin lira maaş verilmesi kabul edildi.

   Gündemin Maddesi gereği yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye seçimlerinin yapılmasına başlandı. Başka bir önerinin olmaması üzerine önerilen liste gizli oylamaya sunuldu ve yapılan açık tasnif sonucunda:

 

 

BAŞKAN

BİROL YILMAZ                                                                         

YÖNETİM KURULU

 

ASİL ÜYELER                                                                                          YEDEK ÜYELER____________________

                                                                                                                1-ATA SELİM GÜLER

1-     NİHAT SAĞIR                                                       2-ENGİN ÇAKMAK

2-     İZZETTİN AKINCI                                                3- RAHİM SARAÇ

3-     FİKRET BOZ                                                          4- GÖKHAN DİLEKMEN

4-     YAKUP VELİOĞLU                                              5-YÜKSEL KÖROĞLU 

5-     İSLAM DAŞÇI                                                        6- HÜSEYİN YAZICI

6-     İRFAN ARICI                                                         7-K.MAHMUT PEHLİVAN

7-     ABDULLAH ÇAKIR                                              8- YUSUF DEMİR

8-     RECEP ALİ DALGIÇ                                             9- MÜFİT BAYRAM                                           

 

DENETİM KURULU

ASİL ÜYELER                                                                                          YEDEK ÜYELER____________________

1-     NECATİ DUMAN                                                       1-FERHAT OKUMUŞ

2-     İBAHİM DİLEK                                                          2-ŞAFAK YİĞİT

3-      YAŞAR YILMAZ                                                       3-SELİM KAÇIR                                                                          

DİSİPLİN KURULU

ASİL ÜYELER                                                                                          YEDEK ÜYELER____________________

1-     İBRAHİM ESEN                                                          1-SULTAN GÖKDEMİR

2-     DURSUN DEMİR                                                        2-YILMAZ  DALGIÇ

3-     ALİ ULVİ SAĞIR                                                        3-ALİ BÜLBÜL

4-     MAKSUT AVCI                                                           4-MUSTAFA DİLEK

5-     ÖZKAN KANDEMİR                                                  5-KORKMAZ YAZICI

 

DANIŞMA KURULU

VELİ VELİOĞLU-  FAİK DALGIÇ,- NEJDET DURMUŞ - SONER ÇELİK - MURAT ESER               

 

  Yukarıda belirtilen yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulca oy birliğiyle seçildiler.

 Gündem gereği genel kurulda kapanışa geçildi ve sendika yönetimine seçilen yeni yönetim kurulu adına Birol Yılmaz genel kurula teşekkür konuşmasına müteakiben, genel kurul toplantısı sonuçlandı.

26.ARALIK.2016 Saat; 17.00 

 

 

Veli VELİOĞLU                          Recep Ali DALGIÇ                                   İbrahim  DİLEK

(Divan Başkanı )                              (Divan Üyesi  )                                           ( Divan Üyesi )

 

Tüm hakları saklıdır @2013 Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası