Ekmekle İlgili Herşey
Makaleler
Duyurular
Röportajlar
Haberler
Diğer
Bayat Ekmek Yemekleri
" "
APARTMAN ALTI FIRIN TARİH OLDU

APARTMAN ALTI FIRIN TARİH OLDU

26 Kasım 2014 Tarihli ve 29187 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ileİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsallarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi "m) Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m ve üstü alana sahip hinermarket, supermarket, grossmarkel ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fınnlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.)." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fınnlarda aynk nizamda müstakil bina şartı aranma/. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınlan devredilemez." şeklinde geçici 3. madde eklendi.

Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Birol Yılmaz konu ile ilgili olarak yaptığu açıklamada Türkiye genelinde fırıncılık sektörü açısından son derece önemli kanunun artık yürürlükte olduğuna dikkat çekerek "2005 tarihinde hazırlanan ve mahkeme kararları ile uygulaması ertelenen bu kanun sektör açısından son derece önemli .Bundan böyle yerleşim alanları içerisinde fırın açmak hemen hemen imkansız.Şimdi artık ilçelerde fırıncı organize sitelerini konuşmalıyız."dedi.

Kanun aynen şöyle ;


26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29187

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/7002
Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 28/10/2014 tarihli ve 2819 sayılı yazısı üzerine, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                    Başbakan
                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                               Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ
          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı
                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                       V. BOZKIR                                                F. IŞIK
                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                        E. ALA                                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı
                     T. YILDIZ                                                A. Ç. KILIÇ                                     M. M. EKER                                         N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı
                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                       Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı
                                               F. IŞIK                                               İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU
                               Millî Eğitim Bakanı V.                     Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı
                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN
                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

 

Madde 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"m) Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 metrekare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),"

 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki şekilde geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şeklinde uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları devredilemez."

 

Madde 3- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4- Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Tüm hakları saklıdır @2013 Türkiye Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası